Lipiec 26, 2017 11:38 przed południem

Czy Jadzia może czegoś nauczyć Jadwigę i odwrotnie? „Decoupage dla każdego, małego i dużego”.

Czy możemy mówić  o międzygeneracyjnym uczeniu się? Studentki pedagogiki specjalności gerontologia społeczna zrealizowały warsztaty z kreatywności, na które zaprosiły seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów szkoły podstawowej.

Podjętym problemem było wzajemne uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń, prezentacja swoich zainteresowań  i pasji. A efektem projektu wykonanie prac plastycznych przez seniorów przy współpracy dzieci. W tej wspólnej pracy, można było zauważyć, że zdecydowanie dominowały dzieci, które pokazywały seniorom  różne techniki plastyczne. Dzieci na co dzień uczestniczą w zajęciach plastycznych prowadzonych przez studentkę Akademii. Dzięki czemu poznały bardzo dużo ciekawych, różnorodnych technik plastycznych. Przyniosły swoje prace wykonane w szkole, którymi mogły się pochwalić. Tego typu zajęcia mogą być przykładem dzielenia się swoimi pasjami, wspólnego tworzenia, rozwijania wyobraźni i kreatywności, kształtowania i pogłębiania więzi grupowych, zwłaszcza międzypokoleniowych. Każdy z uczestników projektu prezentował swoje praca artystyczne, opowiadał  o swoich pasjach. Następnie dzieci uczyły seniorów nowej techniki decupage, która wcześniej poznały w szkole na zięciach plastycznych.  Każdy mógł się wykazać kreatywnością i pomysłowością. Bardzo aktywni byli uczniowie, to oni prezentowali seniorom nowe techniki plastyczne. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku również pokazali swoje osiągniecia, prace plastyczne  i dużo opowiadali o swoich zainteresowaniach i pasja obecnie  i z okresu dzieciństwa. Ta wspólna praca i spędzony czas pozwoliły wszystkim uczestnikom projektu rozwinąć kompetencje i umiejętności takie jak: rozwijanie umiejętności nawiązywania więzi z innymi, rozwijanie umiejętności przyjmowania ról grupowych zgodnych z potrzebami projektu, uświadomienie własnych talentów, zbudowanie pozytywnych relacji i więzi wewnątrz grupy, rozwijanie zdolności komunikacji i współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzajemnej akceptacji. Dzieci również miały okazje dowiedzieć się jak dawniej ich dziadkowie, spędzali czas w dzieciństwie czym się interesowali i zajmowali. W trakcie trwania zajęć można było zauważyć, ze nie m żadnych różnic międzypokoleniowych, komunikacja  i relacje były wyjątkowo partnerskie i otwarte. 

Własnoręcznie zrobiona biżuteria

 

Twórczość plastyczna dzieci 

 

Twórczość plastyczna dzieci

 

Twórczość plastyczna dzieci 

 

Wspólna praca

 

Wspólna praca 

 

Powstają dekoracje 

 

Powstają dekoracje 

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email