Lipiec 26, 2017 02:23 po południu

Gwiezdne wojny na angielskim? Jak najbardziej!

Czy nauka języka musi być bierna? Czy przyswajanie nowych słówek zawsze musi wiązać się z monotonią? Odpowiedź jest prosta – nie musi!

Udowodnił to na swoich zajęciach student Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierunek filologia angielska specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki , Oliver Kujawski, który w swojej szkole, to jest w Zespole Szkół Plastycznych w Kole z siedzibą w Kościelcu Głównym, zaserwował swoim uczniom istne Gwiezdne Wojny na lekcji języka angielskiego. Jego zamysłem przy przygotowywaniu lekcji było zachęcenie młodzieży do zainteresowania się Universum Star Wars oraz do zapoznania ich z nowym słownictwem science-fiction. Pan Oliver chciał pokazać swoim uczniom, że nauczanie i uczenie się języka obcego nie musi być nudne. Wystarczy odrobina inwencji i dobrej woli po obu stronach, aby lekcja stała się dla uczestników i prowadzącego wielką przygodą!

Podczas zajęć uczniowie mieli nie tylko okazję przyswoić dużą ilość nowego słownictwa dotyczącego głównych zagadnień oraz postaci ze Star Wars. Mogli również wypróbować gadżety filmowe/cos play, czyli przeistoczyć się w najbardziej popularne postaci z Gwiezdnych Wojen, a następnie stoczyć ze sobą gwiezdną bitwę. Na koniec w części warsztatowej uczniowie z aktorów przeistoczyli się w reżyserów a ich zadaniem było opracowanie własnego scenariusza do filmu. Nagrodą za trud i czynny udział zajęciach było nakręcenie filmiku na podstawie opracowanego przez nich scenariusza.

Poniżej znajduje się link do prezentacji, w której znajdują się zdjęcia zarówno z zajęć jak i z filmu:

https://docs.google.com/presentation/d/1wtkcKpMMiDA3ytGJGoO-Wbk8WR87smg6U2GuH4H9kSs/pub?start=false&loop=false&delayms=10000&slide=id.p

oraz do nakręconego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=XG5haSaPq0Y

Oby jak najwięcej było tak kreatywnych nauczycieli!

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email