Lipiec 26, 2017 09:06 przed południem

Konferencja pt. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyła się cykliczna XII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo -  Naukowa pt.  Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Jakość życia pacjenta, jakość opieki pielęgniarskiej.

Organizatorem konferencji była kadra  kierunku Pielęgniarstwo oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łodzi. W tym roku w konferencji uczestniczyło 140 osób.

W konferencji uczestniczyli prelegenci z wielu ośrodków naukowych w Polsce, w tym z Warszawy, Katowic, Lublina, Słupska, Jarosławia, Opola i Łodzi.

Cześć naukowa odbywała się w jednej z największych i najbardziej okazałych auli Uczelni, natomiast pomiędzy obradami uczestnicy odpoczywali w patio, gdzie również odbywała się część wystawiennicza firm medycznych i farmaceutycznych.

Konferencja już po raz kolejny okazała się sukcesem dając możliwość poszerzenia wiedzy  i wymiany poglądów a także będąc okazją do spotkania  środowiska pielęgniarek i położnych.

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email