Lipiec 26, 2017 11:13 przed południem

Uczymy się rozwijając pasje, uczymy się zmieniając rzeczywistość czyli metoda projektu w AHE w Łodzi

Czy uczenie się może być pasją? Jak można uczyć się i rozwijać, jak się uczyć efektywnie? Czy można uczyć się w grupie? Metoda projektu daje szansę, aby łączyć możliwość uczenia się i osobistego rozwoju a także prezentacji siebie, swoich dokonań także poprzez udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, jednym z nich jest Konkurs na Najlepszy Projekt Studencki.

Metoda projektu to coraz częściej stosowane narzędzie edukacyjne wykorzystywane do prowadzenia zajęć z wielu dziedzin wiedzy. Zyskuje coraz większe zainteresowanie, gdyż jest prawdziwą innowacją w szkole: pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów, wspomaga pracę grupową, zmienia relację nauczyciel-uczeń. Jest również aktywizującą metoda nauczania, wyzwalającą kreatywność ucznia i nauczyciela. Metoda projektu umożliwia uczącym się aktywny udział w procesie kształcenia, a tym samym wdraża ich do praktycznego wykorzystania wiedzy oraz nabytych sprawności i umiejętności. Ponadto przy generowaniu pomysłów na rozwiązanie problemu projektowego nauczyciele wykorzystują różne metody twórczego rozwiązywania problemów. W ten sposób praca metodą projektu wieloaspektowo sprzyja wspomaganiu myślenia i działania twórczego.

Metoda projektu należy do podstawowych metod kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i jest stosowana na wszystkich kierunkach już od pierwszego roku studiów. Po raz pierwszy została wprowadzona w Uczelni w roku akademickim 2005/2006 z inicjatywy dr prof. AHE Makarego K. Stasiaka pod nazwą „Nauczanie przez projekty i problemy” (project-based learning).

Od początku wdrażania metody projektu, tj. od października 2005 roku, kładziony jest nacisk nie tylko na materialny, lecz także podmiotowy aspekt efektów osiąganych w procesie kształcenia. Warto również zaznaczyć, że został już rozstrzygnięty organizowany corocznie w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi konkurs na "Najlepszy Projekt Studencki". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów grupowych i indywidualnych realizowanych na zajęciach prowadzonych metodą projektu w następujących kategoriach:

*najlepszy projekt prospołeczny,

*najlepszy projekt artystyczny,

*najlepszy projekt w zakresie przedsiębiorczości.

*najlepszy projekt promujący AHE.

  W konkursie mogą wziąć udział studenci oraz dydaktycy Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali studenci różnych kierunków AHE, jak Filologia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, przyznano również wyróżnienia studentom Filologii Polskiej, Pedagogiki i Psychologii. Ten wynik pokazuje różnorodny potencjał studentów, tegoroczne wygrane projekty poruszają istotne zagadnienia dotyczące kultury współczesnej, są inspirowane światem filmów, zmieniają perspektywy, aktywizują otoczenie i jednocześnie uczą, bawią, zaskakują!

Jeśli chcecie poznać zwycięzców konkursu zapraszamy na stronę Metody Projektów

Bardziej szczegółowe prezentacje wygranych projektów już wkrótce!

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email