Lipiec 26, 2017 11:25 przed południem

W szkole nie musi być nudno!

W szkole nie musi być nudno! Kreatywność ma moc! Kim są najbardziej  kreatywni w Polsce uczniowie i nauczyciele? Odpowiedzi znajdziecie w zamieszczonym poniżej filmie.

 

Kreatywność ma moc! Laureaci IV edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji

 

25 maja 2017 miała miejsce IV edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pedagodzy zainteresowani innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Była to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk. Tegoroczna edycja Przeglądu była organizowana przez kadrę naukowo-dydaktyczną kierunku pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Nauczania Praktycznego oraz Fundacją EduKABE.

Przegląd, jak co roku, miał formę Konkursu, którego celem była popularyzacja postawy kreatywnej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niekonwencjonalne, nowatorskie metody nauczania w szkole, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. W konkursie zostali nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy którzy traktują swoją pracę jako twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i poszukiwań, stosują aktywizujące i innowacyjne metody nauczania. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostali także uczniowie, wyróżniający się ciekawymi pomysłami, realizujący kreatywne projekty edukacyjne, twórczo wykonujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

Strona konkursu: http://www.ahe.lodz.pl/ese/konkurs

Partnerzy Przeglądu:
Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego
EduKABE - Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
Sfera Wiedzy - Mobilne Planetarium

Patronat Honorowy
Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska
Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak
Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego -Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

Patronat Medialny
Radio Łódź
TVP Łódź

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email