Lipiec 26, 2017 09:49 przed południem

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Studenci kierunku Pielęgniarstwo zorganizowali w patio Uczelni warsztaty dla dzieci i młodzieży, które łącząc zabawę i naukę poszerzały wiedzę młodych ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w przypadku nagłych wypadków.
Młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach, ćwicząc umiejętności praktyczne na fantomach i na sobie nawzajem.
W tym samym czasie studentka kierunku Pielęgniarstwo edukowała mamy z zakresu profilaktyki chorób piersi, ucząc kobiety poprawnego wykonania samobadania piersi.

Niezdefiniowany
Share this:
Tags:

About admin

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji, kulturą nowych technologii w kształceniu, efektywnością nauczania języka polskiego on-line, komunikacją językową w Internecie oraz najnowszymi narzędziami e-marketingu i języka reklamy interaktywnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu literaturoznawstwa XIX i XX wieku, metodyki nauczania języka polskiego, metod informatycznych w edukacji. Jest autorem cenionych publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email